Phatha zonke izindleko zenyanga ngeZikweletu

Ngenxa yesicelo seMithethosivivinywa, singakwazi ukuba nazo zonke izindleko esinazo ngaphansi kwazo ngaso sonke isikhathi, hhayi kuphela usuku nosuku, kepha futhi nenyanga nenyanga.