IHhovisi 2016 leMac, manje yebo

NgoSepthemba wonyaka odlule iMicrosoft yethule i-Office 2016 ye-Mac okuthi, njengoba iningi lenu lizokhumbula, yanika ezinye izinkinga ...