URuben gallardo

Ukubhala nobuchwepheshe yizinto ezimbili engizithandayo. Futhi kusukela ngo-2005 nginenhlanhla yokubahlanganisa ngokubambisana nabezindaba ezikhethekile emkhakheni, ngisebenzisa iMacbook. Okuhle kunakho konke? Ngiyaqhubeka nokujabulela njengosuku lokuqala ngikhuluma nganoma yiluphi uhlelo abalukhipha lolu hlelo lokusebenza.

URuben Gallardo ubhale ama-athikili angama-227 kusukela ngoSepthemba 2017