Mwgwd afal

Dadbocsio masgiau Apple

Dyma sut mae'r masgiau y mae Apple ei hun yn eu cynhyrchu a'u hanfon at ei weithwyr i amddiffyn eu hunain rhag COVID-19 ar fideo

Blwch mwgwd afal

Dyma'r blwch masg Apple

Mae blwch masg Apple yn debyg i'r un a ddefnyddir ar gyfer cyfarwyddiadau a ychwanegir at eu cynhyrchion