تونی کورتس

از زمانی که اپل واچ زندگی من را نجات داد ، گرفتار جهان خلق شده توسط جابز و ووز شدم. من از کار با iMac هر روز لذت می برم ، چه برای کار و چه برای تفریح. macOS این کار را برای شما آسان می کند.

تونی کورتس از ژانویه سال 765 2020 مقاله نوشت