جوردی گیمنز

هماهنگ کننده در سویا د مک از سال 2013 و لذت بردن از محصولات اپل با تمام نقاط قوت و ضعف. از سال 2012 که اولین iMac وارد زندگی من شد ، من قبلاً هرگز از رایانه لذت برده ام. هنگامی که من جوانتر بودم از Amstrads و حتی Comodore Amiga برای بازی و سرهم بندی استفاده می کردم ، بنابراین تجربه استفاده از رایانه و الکترونیک چیزی است که در خون من است. تجربه به دست آمده با این رایانه ها طی سالیان به این معناست که امروز می توانم خرد خود را با سایر کاربران در میان بگذارم و همچنین باعث می شود دائماً یاد بگیرم. من را به عنوانjordi_sdmac در توییتر پیدا خواهید کرد

جوردی گیمنز از ژانویه 5991 تاکنون 2013 مقاله نوشت