Android Wear, baixada e sen freos

O último movemento da plataforma Android Wear non invita ao optimismo, xa que o enxeñeiro xefe desta plataforma acaba de anunciar a súa marcha.