Новата верзија на Mac OS X: Snow Leopard

Најголемиот оперативен систем во светот, Mac OS X вклучува уште една верзија на тој значителен број карактеристики што се акумулираат од 2001 година. За оние кои не го знаат, изречениот Mac O-Ese Ten е една од редовите на компјутерот оперативни системи објавени од Apple како развивач, продажби и продавач.

Проблеми во SuperDuper

Пред неколку дена овде коментирав дека SuperDuper е најдобрата опција за подобрување на резервната ...

Linux со OS X интерфејс

gOS, е верзија на Linux оптимизирана за веб 2.0, со директна интеграција со најдобрите услуги како што се GMail, ...

Скробл за Мек

А, што е по ѓаволите за магарењето? Скроблувањето се состои во тоа што, кога слушате музика, таа ќе биде испратена до ...

Xpad, практична бележник

Секогаш со работи што треба да ги зачувате за повторна употреба во други документи? Xpad може да биде многу корисен за вакви случаи, ...