Ridge Stand тойм: тойм, зураг

Mac болон Apple-ийн төхөөрөмжүүдэд зориулсан шинэ Ridge Stand-ийн дэлгэрэнгүй тойм. Шинэ дэмжлэгийн бүх мэдээлэл, зургийг олж мэдэх.