ယရှေု Arjona Montalvo

iOS နှင့် IT စနစ်များကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်သူသည်လက်ရှိတွင် Apple operating system အကြောင်းနေ့စဉ်လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများကိုအာရုံစိုက်သည်။ ငါ Mac နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလေ့လာပြီးမင်းကိုနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းတွေပေးမှာပါ။

Jesús Arjona Montalvo သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ လမှစ၍ ဆောင်းပါး ၄၄၃ ခုရေးသားခဲ့သည်