एप्पलले नयाँ म्याक प्रोको लागि बुटक्याम्प सहायकमा विन्डोज for को लागि समर्थन फिर्ता लिएको छ

एप्पलले आफ्नो बुटक्याम्प सहायकमा विन्डोज for को लागि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ तर नयाँ म्याक प्रोमा मात्र।