ਨਾਚੋ

ਐਕਟਿidਲਿadਡ ਆਈਫੋਨ, ਐਕਟਿidਲਿadਡ ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਡੀ ਮੈਕ ਦੇ ਲੇਖਕ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ' ਤੇ ਐਪਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਐਮਟੀਬੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ.

ਨਾਚੋ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 110 ਤੋਂ 2011 ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ