165 ملیون پیرودونکي سپوټایف لري

د وروستي ارقامو له مخې چې سپوټایف اعلان کړی ، د تادیه شویو پیرودونکو شمیر 165 ملیون دی چې موږ باید د وړیا نسخې څخه 200 ملیون ډیر اضافه کړو.