සෆාරි

සෆාරි 15.1 බීටා මැකෝස් කැටලිනා සහ බිග් සුර් හි පැරණි ආකාරයේ ටැබ් විකල්පයක් එක් කරයි

ඇපල් සිදුවීමෙන් පසු නිකුත් කරන ලද බීටා මුදා හැරීමේ අපේක්ෂකයාගේ (ආර්සී) මැකෝස් මොන්ටෙරේ මෙන්ම ...

publicidad
එස්එෆ් සංකේත 3.

මැක් සඳහා එස්එෆ් සංකේත 3 ද නව සංකේත සමඟ යාවත්කාලීන කෙරේ

ජුනි මාසයේදී ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්ඩීසී 2021 හිදී ඇපල් විසින් නව එස්එෆ් සංකේත 3 යාවත්කාලීන කිරීම ද හඳුන්වා දෙන ලදී. හොඳයි, එය හඳුන්වා දුන්නේ…

ප්‍රධාන කැටලිනා

මැකෝස් කැටලිනා 10.15.7 සඳහා නව ආරක්‍ෂක යාවත්කාලීනයක් දැන් ලබා ගත හැකිය

මැකෝස් කැටලිනා හි සිටින පරිශීලකයින් සඳහා කූපර්ටිනෝ සමාගම පැය කිහිපයකට පෙර නව අනුවාදයක් දියත් කළේය. එය…

සෆාරි 15 ​​බීටා

බීටා හි සෆාරි 15 ​​භාවිතා කිරීමට ඇපල් මැකෝස් බිග් සුර් පරිශීලකයින්ට ආරාධනා කරයි

ඔබ දැනටමත් දන්නා පරිදි ඔබ ඇපල් සහ විශේෂයෙන් මැක් පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති අනුගමනය කරන්නේ නම්, ඇමරිකානු සමාගම විසින් හඳුන්වා දුන් ...

සෆාරි

මැකෝස් කැටලිනා සහ මොජාවේ සඳහා නව සෆාරි යාවත්කාලීන කිරීම

ඇපල් විසින් නව සෆාරි යාවත්කාලීනයක් නිකුත් කර ඇති අතර මැකෝස් කැටලිනා සහ මොජාවේ සඳහා යාවත්කාලීනයක් ලබා ගත හැකිය.

කැටිනෝනා

මැකෝස් කැටලිනා සහ සෆාරි සඳහා ආරක්ෂක යාවත්කාලීන කිරීම 14.0.2

පැය කිහිපයකට පෙර ඇපල් විසින් නිකුත් කරන ලද සියලුම නවතම අනුවාදයන්ට අමතරව, කුපර්ටිනෝ සමාගමද සිහිපත් කරයි ...

කැටලිනා

මැකෝස් 10.15.7 කැටලිනා සඳහා නව අතිරේක යාවත්කාලීන කිරීම

ඊයේ දහවල් ස්පා Spanish ් time වේලාවෙන් ඇපල් විසින් මැකෝස් බිග් සුර් හි පූර්ව අවසන් සංස්කරණය නිකුත් කරන ලදී.