iFixit - AirPods

לא ניתן לתקן את AirPods

ככל שמתקדמות השנים, הטכנולוגיה מאפשרת ליצרנים להשיק מכשירים קטנים יותר על ידי ריכוז טכנולוגיה טובה יותר בתוך ...