Pebble përballet me Apple Watch

Pebble azhurnon orën e saj inteligjente me Pebble Time të ri, një ridizenjim i plotë i brendshëm dhe i jashtëm me të cilin të përballesh me Apple Watch